Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

I 4-timmars kursen för Psykisk ohälsa går vi igenom depression, ångest och substansbruk. Vi pratar även om självmord och vad vi kan göra om vi misstänker att någon är på väg att skada sig själv.  

4-timmars kurs

Ibland vill hela företag utbilda sig inom psykisk ohälsa men man kan inte avvara personal under en eller två heldagar. Då passar Heartly’s 4-timmars kurs jättebra.

Här går vi igenom statistik och information om depression, ångest och substansbruk. Vi tittar även på kristillstånd för depression dvs självmord, vilka tecken man kan se innan och hur man kan bemöta en person man tror kanske tänker skada sig själv.

Kristillståndet för ångest är panikattack men man kan även hamna i en kris efter att något traumatiskt har hänt, detta lär vi oss också mer om. Vi varvar föreläsning med övningar och film.

Pris

Pris per deltagare: 1295 kr exkl. moms
Inklusive inlärningsmaterial. 

Boka en utbildning i psykisk ohälsa

För att boka en psykisk ohälsa-utbildning, vänligen fyll i formuläret nedan. 

En kvinna och en man läser i studiematerial som handlar om psykisk ohälsa.

HSB Värmland anlitade Heartly för att utbilda organisationens chefer i psykisk ohälsa. Trots det tunga och svåra ämnet skapade Emelie Danielsson stort engagemang under utbildningen genom massor av energi och glädje som gjorde ämnet lätt att förstå och ta till sig. Utbildningen var mycket lärorikt och vi fick med oss viktiga kunskaper och insikter som vi kan använda för att skapa en ännu mer välmående organisation. Vi rekommenderar utbildningen varmt till andra företag och hoppas fler ska uppmärksamma psykisk ohälsa och dess påverkan på arbetsmiljön.