MHFA – Första hjälpen vid psykisk ohälsa

MHFA – Första hjälpen vid psykisk ohälsa

Detta är en 2 dagars evidensbaserad utbildning som har sitt ursprung i Australien. Den har spridits över världen de senaste 20 åren och den finns i 3 olika inriktningar: Ungdom, Vuxen och Äldre. Karolinska Institutet i Stockholm är den enda instans i Sverige som får utbilda svenska instruktörer. Utbildningen varvas mellan föreläsning, övningar, diskussion och film.

Psykisk ohälsa

Det finns idag ca 1 miljon svenskar i arbetsför ålder som lider av psykisk ohälsa och varje år rapporteras ca 1500 självmord. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och problemen kan vara svåra att upptäcka då många kämpar i det tysta. Att vara drabbad av psykisk ohälsa är ofta förenat med stigma och skam men vågar vi prata och fråga i ett tidigt skede så ändras förutsättningarna helt och vi kan lättare tillfriskna. Med mer kunskap och förståelse kan vi skapa öppnare och sundare arbetsplatser och relationer överlag.  

Mer om kursen

I MHFA lär man sig om psykisk ohälsa och vanligt förekommande psykiska sjukdomar som tex depression, ångest och substansbrukssyndrom. Man lär sig hur man kan känna igen tecken på dessa i ett tidigt stadie och hur man kan bemöta och prata med en person som inte mår bra.

Kursen berör även självmord och självskade-beteende, hur statistiken och tecknen ser ut och vad man kan göra om man misstänker att någon är på väg att skada sig själv. I likhet med den fysiska livräddningens L-ABC har man en handlingsplan, BLEUS, som man följer och som hjälper en att hantera svåra samtal. Samtal som vi kanske kan behöva ha med våra kollegor, familjemedlemmar eller medmänniskor.

Pris

Pris per deltagare: 6500:- exkl. moms, inklusive lunch, fika och kurslitteratur.

Vi följer Karolinska Institutets riktlinjer

Boka en utbildning i MHFA

För att boka en MHFA-utbildning, vänligen fyll i formuläret nedan. 

Man och kvinna som sitter i ett klassrum och lär sig om psykisk ohälsa.