Hela Livets Hälsa: Målinriktade Kurser för Fysisk och Mental Välfärd med Heartly AB

Heartly AB: Målinriktade kurser i Livräddande Tekniker

HLR-kurser

Heartly AB specialiserar sig på målinriktade kurser som omfattar både fysisk och mental hälsa. Med en stark fokus på livräddande tekniker, strävar vi efter att förbereda individer för nödsituationer.

Fysisk Hälsa

Första hjälpen

Första hjälpen är inte bara en färdighet; det är en nödvändighet. Hos Heartly AB lär du dig att ge omedelbar hjälp i olika nödsituationer, en kunskap som kan vara skillnaden mellan liv och död. Läs mer om våra första hjälpen-kurser.

HLR-kurser

Vi erbjuder specialiserade HLR-kurser för både vuxna och barn. Dessa kurser fokuserar på praktiska tekniker för att återuppliva en person som har drabbats av hjärtstopp. Se vårt utbud av HLR-kurser.

Blödningsstopp

Kunskapen om att effektivt stoppa en allvarlig blödning är livsviktig. Hos Heartly AB får du praktisk träning i blödningsstopp. Lär dig mer här.

Mental Hälsa

Psykisk Ohälsa

Psykisk ohälsa är en växande fråga och hos Heartly AB tar vi detta på allvar. Vi erbjuder verktyg och riktlinjer för att identifiera och hantera psykisk ohälsa. Utforska våra resurser.

L-ABCDE

L-ABCDE-metoden är ett systematiskt sätt att hantera akuta psykiska tillstånd. Kursen ger en strukturerad approach för att bedöma och hantera situationer som kräver omedelbar intervention. Få mer information.

Undervisningsmetoder

Praktisk Träning

Praktisk träning är hjärtat i alla Heartly AB:s kurser. Det garanterar att du kan omsätta din teoretiska kunskap i praktisk handling. Se hur vi lägger upp våra kurser.

Teori

Vi kombinerar praktisk träning med teori för att ge en djupare förståelse av de livräddande teknikerna. Läs mer om vår pedagogiska approach.

Avslutning

Genom en effektiv kombination av teori och praktisk träning, förbereder Heartly AB dig för att effektivt hantera både fysiska och mentala nödsituationer. Se hur vi lägger upp våra kurser.