MHFA

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa 

Detta är en kurs där du lär dig om psykisk ohälsa, hur du kan känna igen tecken på olika psykiska sjukdomar och hur du bemöter en person i kris. En väldigt viktig kunskap i dagens samhälle där nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och där ca 1500 personer varje år väljer att ta sitt liv.

MHFA står för Mental Health First Aid, på svenska översatt till Första hjälpen till psykisk hälsa, och är en evidensbaserad utbildning ursprungligen från Australien. I Sverige är Karolinska Institutet den enda institution som har behörighet att utbilda instruktörer.

Sannolikheten att möta en person med psykisk ohälsa på arbetsplatsen eller privat är väldigt stor. Det råder dock dessvärre mycket fördomar, stigmatisering och stor okunskap i bemötandet av personer med psykisk ohälsa. Denna kurs syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap i ämnet, skapa ett öppnare samtalsklimat på din arbetsplats, minska stigmatiseringen och i slutändan också minska antalet självmord. Efter avslutad kurs får varje deltagare ett certifikat ifrån Karolinska Institutet och företaget ett diplom ifrån Heartly AB.

Kursen omfattar 12 timmar och är fördelad på två heldagar. Kostnad per deltagare är 6500:- exkl. moms. Är ni en grupp på över 5 deltagare, hör gärna av er och be om offert.

För mer information eller beställning:

 

  070-6912070

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.